PIT – wzór

Przykład wypełnionego druku PIT:

>     w komórce “Nr KRS” – wpisać 0000037904

>     w komórce “Cel szczegółowy 1%” – wpisać 9700  Włodarski Mariusz

>     w komórce “Wyrażam zgodę” – wpisać X